Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Pred Vama, nama je Zbornik radova Visoko obrazovanje u Republici Srpskoj - stanje, putevi i prespektive, koji je rezultat međunarodnog naučnog skupa održanog u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Koristeći svoje, Ustavom, zakonom i međunarodnim konvencijama, zagarantovano pravo da kao slobodno i nezavisno Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, naučno-istraživačka organizacija, koja sa ovim naučnim skupom počinje obilježavati 20 (dvadeset) godina uspješnog rada i razvoja, te koja se, između ostalog, brine o pitanjima pravnog i društvenog statusa univerzitetskih nastavnika i saradnika, a smatrajući se odgovornim prema svim članovima Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, odlučili smo da organizujemo međunarodni naučni skup na temu „Visoko obrazovanje u Republici Srpskoj – stanje, putevi i perspektive“, 26.06.2019. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Preuzmite zbornik radova: