Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

O časopisu Defendologija

Časopis Defendologija je naučni časopis, osnovan 1997. godine. Časopis izlazi dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku dva puta godišnje. Multidisciplinarnog je karaktera, a dominantne teme su slјedeće: zaštita, bezbijednost, odbrana, policija, vojska, službe bezbijednosti, civilno društvo, nevladine organizacije, mediji, konflikti, nezaposlenost, trgovina lјudima, nasilјe u sportu, civilno-vojni odnosi, religija, lјudska prava, kriminalitet, civilna zaštita, akademska zajednica, društvena odbrana, sistem bezbijednosti, međuetnički odnosi i policijska djelatnost, bezbijednosni menadžment, problemi sindikata, ekološke teme, nacionalna bezbijednost, globalizacija, detektivska djelatnost, socijalni kapital, odlučivanje i naređivanje u policiji, kako protiv terorizma, problemi narkomanije, ustavno pravo, političke stranke, etika, opojne droge, geopolitički položaj Republike Srpske, država i pravo, sajber kriminal, demokratizacija Bosne i Hercegovine i evropske integracije, te niz drugih tema iz oblasti politikologije, sociologije, defendologije, kriminologije, geopolitike, terorizma, civilnog društva itd. Urednik časopisa je dr Velibor Lalić, a glavni i odgovorni urednik je prof. dr Duško Vejnović.

Uputstvo za autore preuzmite ovdje. Uputstvo za citiranje (APA) preuzmite ovdje.

Pred Vama je 41. broj časopoisa Defendologija. Časopis Defendologija je bio, jeste i biće dosljedan svojoj programskoj orijentaciji multidisciplinarnog karaktera. Različitost tema je obilježje i ovoga broja kao što su: Bezbjednosna kultura u sociološkom diskursu; Uloga provajdera bezbjednosti na nacionalnom nivou u kontroli zločina mržnje; Značaj novih tehnologija i njihov uticaj na industrijski razvoj uslužne djelatnosti i nezaposlenost; Struktura morfoloških karakteristika studenata fakulteta bezbjednosnih nauka; Razlike u kvalitetu odbrana od različitih vrsta napada vršenih iz mirovanja i u uslovima fi ziološkog stresa.

Časopis Defendologija i u ovom broju 39-40 ostao je vjeran svojoj programskoj orjentaciji multidisciplinarnog karaktera. Teme iz geopolitike gdje se razmatra Azijsko-pacifički region koji sa svojim geopolitičkim i geostrategijskim karakteristikama spada u red najznačajnijih prostora savremenog svijeta, pa dinamika i karakter procesa koji se u njemu odvijaju imaju ogromne implikacije na međunarodnu politiku. Nakon toga slijedi rubrika iz oblasti penologije u kojoj se obrađuju teorijske osnove i identifi kacija opštih kompetencija vaspitača u penalnim ustanovama. Uspješna resocijalizacija osuđenih lica nije moguća bez kompetentnog osoblja u penalnim ustanovama.