Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

 

Pred vama, nama je Zbornik radova Sport i razvoj- Sport za sve koji je rezultat održanog međunarodnog naučnog skupa na temu Razvoj sporta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Organizator skupa je naučno-istraživačko Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, povodom obilježavanja Jubileja 20 (dvadeset) godina uspješnog rada i razvoja, a u saradnji sa partnerima iz institucija sporta, naučnih i obrazovnih institucija i nevladinih organizacija. U Zborniku su različitim multidisciplinarnim pristupima, između ostalog, obrađene teme kao što su: Sport i porok, Menadžment i menadžeri u funkciji razvoja sporta, Postaje li profesionalni nogomet svjetovnom religijom, Sport kao instrument politike, Globalizacija, konzumerizam i sport, Proteini u ishrani sportista i adolescenata kroz bio-hemijsko upravljanje organizmom, Ekonomski aspekti razvoja sporta, Sport izvan sportskih terena, Društveno-ekonomski aspekti razvoja sporta, Specifičnosti sporta u BiH, Etika u fotografijama sportskog novinarstva, Strategije prevencije negativnih društvenih pojava u predtakmičarskim oblicima sportske prakse, Financiranje sporta-komparativni pregled u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini, Navijačke grupe u svijetlu teorije potkulture i prakse socijalnog rada, Značaj sporta za sve sa naglaskom na navijačko nasilje, Kultura i menadžment u sportu i sportskoj organizaciji, Motorička sposobnost ispitanika u predikciji uspješnosti vođenja lopte u košarci, Razvoj i specifičnosti sporta i fizičkog vaspitanja, Ekonomski značaj sportskog menadžmenta, Društveni aspekti sporta, Sport i klasifikacija sporta, Pravni aspekti sporta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Poslovna komunikacija u sportu, Stavovi fudbalera i fudbalskih stručnjaka o privatizaciji fudbala u Republici Srpskoj, Sport i civilno društvo, Etika i sport-ekonomija i odgovornost, Značaj kriminalističko obavještajnog i analitičkog rada u sprećavanju nasilja u sportu i Uticaj morfoloških karakteristika na eksplozivnu snagu mladih košarkaša.

Partnerska saradnja više naučno-istraživačkih organizacija i društvenih subjekata iz različitih država u organizovanju ovog međunarodnog naučnog skupa pokazala je novi kvalitet u stručnom i naučnom izučavanju sporta kao veoma važnog društvenog fenomena. Razvoj sporta sve više postaje prioritet javnih politika. Vladajuće strukture uz pomoć različitih državnih i privatnih agencija, su sve više uključene u koordinaciju i upravljanje sportskim sistemima. Posebno treba naglasiti da sistem vrhunskog sporta vodećih nacija postaje sve homogeniji i da su više nego ikada prije oni bazirani oko jednog modela razvoja vrhunskog sporta, sa neznatnim varijacijama.Sport je izraz određenih društvenih odnosa… Ovo je jedan od kontinuiranih naučnih skupova koji organizuje Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci. Prethodne godine naučni skup je bio posvećen Visokom obrazovanju u Republici Srpskoj-„Bolonjskoj reformi,“ a ovaj Razvoju sporta u Republici Srpskoj i BiH- „Sportu za sve“ i to u znak i obilježavanje Jubileja 20 godina postojanja i uspješnog rada Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci. Broj pisanih saopštenja nadmašuje broj saopštenja na prethodnom skupu. Autori navedenih naslova su akademici, univerzitetski profesori, profesori iz struke koji rade i stvaraju u okviru društvenih, prirodnih, antropoloških i sportskih nauka. Na manje stranica u jednom povezu više naučnih imena, naučnih činjenica, mudrih misli poruka i preporuka rijetko se može naći. Radovi su autentični, specifični po stilistici, interesantni po tematici i raznovrsni 2 po problematici. Bez izuzetka čitalačku pažnju zaslužuju svi. Zavisno od interesa i ukusa sigurni smo da će se neki čitati više puta. Tekstovi su prepoznatljivi po zavidnoj akademskoj erudiciji, utemeljeni na bogatoj empiriji i naučnoj metodologiji. Od početka do kraja osjeća se sigurno naučno pero struke i nauke. Generalno svaki rad je poema za sebe. Planirani skup neplanirano je odložen pojavom planetarne Pandemije. Pokazalo se da je naučna misao jača od Pandemije, što najbolje potvrđuje ovaj Zbornik radova. Kakva podudarnost, možda i slučajnost, najveća sportska priredba na planeti su Olimpijske igre (32. ljetnje olimpijske igre) koje datiraju od davne 1896. Prvi svjetski rat spriječio je održavanje 6. olimpijskih igara 1916. Nakon četiri godine nastavljaju se olimpijski ciklusi sve do 1940. Ponovo olimpijski plamen gase isti protagonisti rata, ovog puta čak dva ciklusa, riječ je o 12. i 13. olimpijskim igrama. Konačno 1948. uspostavlja se olimpijski ritam tj. ciklusi i traju u kontinuitetu sve do 2020. Ovog puta krivci nisu svjetski ratovi već svjetska Pandemija. Najveći vidovnjaci nisu predviđali da će olimpijski plamen stopirati Pandemija. Nevjerovatno ali istinito najjače vojne sile svijeta nisu uspjele pokoriti i osvojiti Planetu za četiri godine, a prirodna sila pod pseudonimom Pandemija bez ispaljenog metka uspjela je za nepuna četiri mjeseca. Ovo ističemo kako bi pokazali kako je priroda jača od tehnike koju je stvorio čovjek uz pomoć nauke. Vrhunski rezultati u sportu definitivno su nemogući bez učešća nauke. Ono što je potvrdila empirijska nauka, postoji nešto nepoznato što sprečava da su predviđanja u sportu moguća ali sa većom ili manjom greškom. Nauke koje se bave stvaranjem i predviđanjem sportskih rezultata uspjele su smanjiti grešku, ali sa žaljenjem greška je prisutna, veća je od nule, i tako će ostati bez obzira na napredak nauke. Jednostavna paradigma su jednojajčani blizanci; isti pol, roditelji, odrastanje, odijevanje, ishrana, učitelji, treneri i sve ostalo isto, ali rezultati u sportu, školi itd. su različiti. Zaključak je da smo svi slični istovremeno i različiti, čak i jednojajčani blizanci. Vrijedi pravilo da napretka ni u čemu, pa ni u sportu nema bez nauke. Istina, nauka je moćna, ali priroda je moćnija, to najbolje znaju istinski naučnici, zbog čega se sa posebnim pietetom odnose prema prirodi i prirodnim zakonima. Sport je dnevna tema malih i velikih, siromašnih i bogatih, mladih i starih, navijača i igrača, političara i naučnika. Za male i siromašne bitno je da ima hljeba i igara, za velike i bogate na prvom mjestu je novac, na drugom ponovo novac tj. profit. Od Antičkog doba kad se pojavio novac do danas ništa se nije promijenilo, sirotinji igara, a bogatim para. Svemoćna Pandemija presudila je da do daljeg nema olimpijade. Siromašni tuguju, rađe bi bez hljeba nego bez igara, bogati još više tuguju, plaču kupaju se u sopstvenim suzama. „Bogati više žale za olimpijadom nego za preminulim od Korone.“ Nije ni čudo što bogati plaču, iznenada u trenu propade enormno očekivani profit. Iz nezasitnih usta ispade zlatna pogača. Radovi u ovom Zborniku posredno i neposredno, latentno i manifestno osvjetljavaju složenu problematiku sporta. Sportom posebno profesionalnim sportom sa svog stanovišta bave se; političari, ekonomisti, zdravstveni radnici, sociolozi, psiholozi, fizičari, metafizičari, profesori sporta itd. Pozicijavrijednost univerziteta na međunarodnim skalama zavisi od individualnih i kolektivnih naučnih postignuća studenata i profesora, ali i od rezultata u sportu i nauke o sportu. Namjera organizatora ovog skupa je unapređenje sporta na svim nivoima i afirmacija Univerziteta preko sporta. Upućujemo posebnu zahvalnost svim Autorima ovog Zbornika koji stručnom i naučnom vizijom putem akademskog pera značajno doniraše „Nauku o sportu u doba Korone virusa“.

Zbornik radova možete pročitati ovdje.

Recenzije:

Prof. dr Vladimir Koprivica, Fakultet za sport, Beograd

Prof. dr.sc. Bojan Matković – redoviti profesor u trajnom zvanju, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Muriz Hadžikadunić, redovni profesor u mirovini, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu