Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Obrasci kulturnog dijaloga, demokratije i tolerancije su civilizacijska dostignuća i označavaju etičke zahtjeve za uzdržanost, uvažavanje svih strana, dužnost poštovanja dogovorenih pravila i ideja sa ciljem da su svi ljudi jednaki. Osnovno je pravilo da se ne narušavaju ljudska prava slobode i demokratija, te da se prema drugima ponašamo onako kako želimo da se oni ponašaju prema nama.

Dijalog, tolerancija, kultura i demokratija u BiH su ispod civilizacijskog nivoa. Da bi se ostvarili dijalog, tolerancija i demokratija neophodna je ravnopravnost svih strana u dogovoru, međusobno uvažavanje i poštovanje, bez optužbi, uslovljavanja i tutorstva sa strane. Za toleranciju je potreban visok nivo svijesti, poštovanja pravde, istine, zakona, dokumenata, procedura i dokaza. Zlatno pravilo tolerancije glasi: „Živi i pusti druge da žive“! Nema tolerancije tamo gdje se optužuje isključivo jedna strana i ističe zahtjev za ukidanje njenog entiteta.Do rušenja Berlinskog zida 1989. godine u svijetu je vladala ravnoteža u vojnom, političkom, strategijskom pa čak i na ekonomskom planu. Kada se raspao Varšavski ugovor, došlo je do dominacije NATO pakta u kome su zastupljene zapadne zemlje na čelu sa SAD. To je omogućilo da se u svijetu stvore veliki poremećaji na ekonomskoj, vojnoj, političkoj, kulturnoj i svakoj drugoj sferi.

 

Za čizav tekst, kliknite ovdje.