Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Medijska propaganda protiv srpskog naroda nije birala sredstva kako bi se srpski narod prinudio na kapitulaciju, ponizio i apsolutno potčinio gospodarima Novog svjetskog poretka. Ali, i pored toga, pojavljuje se knjige koje ukazuju na medijsku manipulaciju i propagandne falsifikate koje su protiv Srba koristili njegovi neprijatelji.

Jedna od takvih je knjiga Mišela Kolona, Poker menteur les grandes puissances la Yougoslavie et les prochaines guerres (Lažljivi poker – velike sile, Jugoslavija i budući ratovi).

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.