Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Kako se okupiti oko istine po pitanju dekriminalizacije i kriminalizacije uvrede i klevete u pravu Republike Srpske i zemalja regiona?

Međunarodni standardi ljudskih prava počivaju na principu koji kaže da kleveta u okviru krivičnog zakona predstavlja ozbiljnu opasnost slobodi izražavanja, najviše zbog samih kazni koje mogu biti izrečene.

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.