Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Političko tržište se sastoji od političkih aktera – kao elemenata na strani prodaje, a biračkog tijelakao elelmenta na strani tražnje, dok politički marketing se definiše kao primjena marketinških principa i procedura u političkim kampanjama, sa ciljem ostvarenja što većeg broj glasova. Politička kampanja je veoma bitna. Kampanja dolazi od francuske riječi campagne što znači bitka ili vojni pohod, italijanske riječi campagna što znači niz ratnih operacija u okviru nekog strateškog cilja. Dakle, predizbornu bi kampanju mogli nazvati bitkom za glasače/ glasove, koje kandidati nastoje uvjeriti i pridobiti na razne načine. Izborne kampanje imaju temeljnu zadaću „informisati birače o opcijama koje su im na raspolaganju te potaknuti izbornu participaciju građana, veće učešće.Biračko tijelo nije homogena grupa građana koja ima iste osobine, potrebe, interese, kulturu i tradiciju.

Već nekoliko mjeseci svjedoci smo intenziviranih političkih previranja, optuživanja, podmetanja i hapšenja koje zapravo poduzimaju pojedini personifikatori političkih stranaka, za rad vlastitih interesa ili kao izvođači radova. Kada znanost pruži svoj opus, kroz znanstvene argumente bilo u okviru kvalitativne ili kvantitativne ili triangulacijom obje paradigme, onda zapravo takav znanstvenik ili grupa istih postaju neprijatelji vlastite sudbine. Međutim, sloboda, a osobito akademska, nema cijenu.

Multietnički i multireligijski sukobi potkraj prošlog stoljeća stvorili su nestabilno sigurnosno okruženje u kojem su rizici od novih međunacionalnih pogroma postali još raznovrsniji i opsniji. Ovi sukobi podržani populističkom retorikom, mitologijom, etničkim šovinizmom i vjerskim ekstremizmom, kao mobilizirajućom ideologijom, stvorili su eksplozivno, opasno i traumatično okruženje u kojem se sve otvorenije osporava mogućnost multietničkog/vjerskog dijaloga na ovim prostorima.