Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

U današnjem poslovnom svijetu najjači motiv svake ozbiljne organizacije je uspjeh, pri čemu termin uspjeh ima različito značenje kod različitih organizacija. Savremeni svijet u oblasti proizvodnje, pružanja usluga, tehnologije organizacije i upravljanja posljednjih decenija preživljava burne i duboke promjene. Savremeno poslovanje donosi nova pravila, nove metode, nove ljude, jednom riječju, nastupa period promjena koje se dešavaju u organizacijama širom svijeta. Promjene stvaraju temelje nove poslovne kulture, etike i novih kriterijuma poslovne uspješnosti. 

Svjesni smo svoje naučne i strukovne obaveze da kao univerzitetski nastavnici i saradnici želimo i imamo zadatak da širimo znanje i naučnu kulturu među mladim generacijama, da svojim radom skupa sa našim studentima služimo društvu kao cjelini. Posebno ističemo da u naše vrijeme kulturna, socijalna i ekonomska budućnost društva zahtjeva mnogo veće investicije u visoko obrazovanje, koje nalaže evropski bolonjski proces visokog obrazovanja.