Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Politička kultura u najširem smislu podrazumijeva onaj dio opšte kulture jednog društva (ili njegovih dijelova) koji obuhvata sistem vrijednosti, uvjerenja, stavova, stilova, simbola, sklonosti i obrazaca ponašanja u odnosu na politiku i politička pitanja, odnosno ona pitanja koja se odnose na opšte uslove zajedničkog života u jednom društvu (za naše prilike u dejtonskoj Bosni i Hercegovini) i na izbor pravaca i ciljeva ukupnog društvenog razvoja.