Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

O časopisu Defendologija

Časopis Defendologija je naučni časopis, osnovan 1997. godine. Časopis izlazi dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku dva puta godišnje. Multidisciplinarnog je karaktera, a dominantne teme su slјedeće: zaštita, bezbijednost, odbrana, policija, vojska, službe bezbijednosti, civilno društvo, nevladine organizacije, mediji, konflikti, nezaposlenost, trgovina lјudima, nasilјe u sportu, civilno-vojni odnosi, religija, lјudska prava, kriminalitet, civilna zaštita, akademska zajednica, društvena odbrana, sistem bezbijednosti, međuetnički odnosi i policijska djelatnost, bezbijednosni menadžment, problemi sindikata, ekološke teme, nacionalna bezbijednost, globalizacija, detektivska djelatnost, socijalni kapital, odlučivanje i naređivanje u policiji, kako protiv terorizma, problemi narkomanije, ustavno pravo, političke stranke, etika, opojne droge, geopolitički položaj Republike Srpske, država i pravo, sajber kriminal, demokratizacija Bosne i Hercegovine i evropske integracije, te niz drugih tema iz oblasti politikologije, sociologije, defendologije, kriminologije, geopolitike, terorizma, civilnog društva itd. Urednik časopisa je dr Velibor Lalić, a glavni i odgovorni urednik je prof. dr Duško Vejnović.

Uputstvo za autore preuzmite ovdje. Uputstvo za citiranje (APA) preuzmite ovdje.

Before you, and before us, is the fiftieth jubilee issue of the journal Defendology, as part of the 25th anniversary of Defendology as a science of protection, defense and security, based on scientific discourse: protection + defense = security. In addition, for this jubilee we have prepared a book: Security in the Community - Defendological, Police, Polemological and Ponerological Aspects - Selected Topics, by renowned authors dr Duško Vejnović, Full Professor, dr Vladimir Stojanović, Full Professor and Msr Petar B. Đukić, as well as the project - Proceedings VIEWS / REVIEWS / DIALOGUE.

Pred Vama, nama, je Jubilarni pedeseti broj časopisa Defendologija, u čast Jubileja 25 godina Defendologije kao nauke o zaštiti, odbrani i bezbjednosti, zasnovane na naučnom diskursu: zaštita + odbrana = bezbjednost. Osim toga, za jubilej smo pripremili i knjigu Bezbjednost u zajednici – Defendološki, policijski, polemološki i ponerološki aspekti – odabrane teme, uglednih autora prof. dr Duška Vejnovića, prof. dr Vladimira Stojanovića i Msr Petra B. Đukića, te projekat – Zbornik radova POGLEDI/OSVRTI/DIJALOG.