Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

SOCIOLOGIJA-TEMELJNA DRUŠTVENA NAUKA NA...

Nerealno je očekivati da će pragmatičnost i tržišni principi u visokom obrazovanju, bez kritičkog diskusa društveno-humanističkih nauka, u...

Banja Luka je ponos Krajine i Republike Srpske

U današnjem poslovnom svijetu najjači motiv svake ozbiljne organizacije je uspjeh, pri čemu termin uspjeh ima različito značenje kod...

VISOKO OBRAZOVANJE JE NA RASKRŠĆU HUMANIZMA I U...

Svjesni smo svoje naučne i strukovne obaveze da kao univerzitetski nastavnici i saradnici želimo i imamo zadatak da širimo znanje i naučnu...

POLITIKA NEOLIBERALIZMA I NEODGOVORNOSTI RUŠI BiH

Parola-neka tržište upravlja svime, sprega politike i korporacija koju treba kritikovati-sloboda je najveća vrijednost Političari u...

POKORAVANJE NARODA U TRI ČINA-KUDA IDE NAROD i BiH?

„Građanstvo je suviše paralizovano poniženjem da bi bilo sposobno da se pobuni“ (Sartr) Bosansko hercegovačka politička pozorišna...

POČELO OBILJEŽAVANJE 24 GODINE USPJEŠNOG RADA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJE

Brojke govore same za sebe

Godina postojanja i uspješnog rada

Organizovanih naučnih i stručnih skupova

Objavljena knjiga i publikacija

Objavljenih teorijsko stručnih časopisa

Želite biti jedan od autora časopisa "Defendologija"?

Teorijsko - stručni časopis "Defendologija" objavlјuje naučne (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili predhodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na srpskom i engleskom jeziku.