Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Doc. dr Borislav Bojić, POLITIČKO TRŽIŠTE,...

Političko tržište se sastoji od političkih aktera – kao elemenata na strani prodaje, a biračkog tijelakao elelmenta na strani tražnje, dok...

Doc. dr. Sandi Dizdarević, POLITIKA ILI PRAVO...

Već nekoliko mjeseci svjedoci smo intenziviranih političkih previranja, optuživanja, podmetanja i hapšenja koje zapravo poduzimaju...

Časopis "Defendologija" broj 47-48

Defendologija, kao naučna disciplina o zaštiti, odbrani i bezbjednosti, nova je naučna disciplina, paradigma zasnovana na naučnom diskursu...

Prof.dr Nedžad Bašić, OD POPULISTIČKE KA RATNOJ...

Multietnički i multireligijski sukobi potkraj prošlog stoljeća stvorili su nestabilno sigurnosno okruženje u kojem su rizici od novih...

Prof.dr Vaso Bojanić, ŽIVIMO U SVIJETU BEZGRANIČNIH...

Vjera je osnov života i ljubavi. Od načina na koji čovjek misli zavisi njegov uspjeh u životu. U istoriji civilizacije, prirodi, kao i u...

POČELO OBILJEŽAVANJE 24 GODINE USPJEŠNOG RADA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJE

Brojke govore same za sebe

Godina postojanja i uspješnog rada

Organizovanih naučnih i stručnih skupova

Objavljena knjiga i publikacija

Objavljenih teorijsko stručnih časopisa

Želite biti jedan od autora časopisa "Defendologija"?

Teorijsko - stručni časopis "Defendologija" objavlјuje naučne (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili predhodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na srpskom i engleskom jeziku.