Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

OPASNOST JE TAMO GDJE JE POLITIČKA MOĆ IZNAD ZAKONA

Pravna država je civilizacijska tvorevina, u kojoj vladaju opšte, racionalne i neretroaktivne norme..., treba da osigura dostojanstvo i...

PATRIOTSKI UZORAK MANIPULACIJE

Izbor novog Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu još nije ni doveden do kraja a već su se počele stvarati euforije globalnih...

ZLOČIN JE ZLOČIN PREĆUTATI

Politika vladanja u kaosu, pod izgovorom „oni protiv nas, mi bi željeli s njima“ predstavlja svojevrsno umijeće manipulacije građanima u...

VISOKI PREDSTAVNIK-MOĆ I NEMOĆ ZAKONA U BiH

Dolazi novi „visoki predstavnik“. Najviši stepen pravde i jednakosti što ga može dostići pravo sastoji se u tome da pomogne uspostavljanju...

MIGRANTSKA KRIZA ILI PRESELJAVANJE NARODA

Migracije generalno, pa tako i ekološke migracije, predstavljaju jedan savremeni bezbjednosni izazov. Migracije su evoluirale, a time su...

POČELO OBILJEŽAVANJE 24 GODINE USPJEŠNOG RADA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJE

Brojke govore same za sebe

Godina postojanja i uspješnog rada

Organizovanih naučnih i stručnih skupova

Objavljena knjiga i publikacija

Objavljenih teorijsko stručnih časopisa

Želite biti jedan od autora časopisa "Defendologija"?

Teorijsko - stručni časopis "Defendologija" objavlјuje naučne (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili predhodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na srpskom i engleskom jeziku.